Hlavná stránka  

Profil verejného obstarávateľa

Správy o zadaní zákaziek

Výzvy na predkladanie CP

 

Rok 2018

 

 

Rok 2017

V roku 2017 neboli zadané výzvy na predloženie cenových ponúk.

 

Rok 2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky - odstránenie starých obkladačiek a dlažby okolo umývadiel a obloženie novými obkladačkami a položenie novej dlažby.

Výzva na predloženie cenovej ponuky - maľovanie vnútorných priestorov školy

 

Rok 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky - oprava vnútorných priestorov ŠKD

Výzva na predloženie cenovej ponuky - maľovanie vnútorných priestorov školy

Výzva na predloženie cenovej ponuky - povrchové odvodnenie budovy školy