Hlavná stránka  

 
Oznam k obnoveniu vyučovania
28.05.2020

 

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamujeme rodičom žiakov a žiakom našej ZŠ, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania zo dňa 27.05.2020 sa neobnovuje školské vyučovanie v Základnej škole, Sládkovičova 501/15, Hranovnica na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka.

Vyučovanie aj naďalej pokračuje dištančnou formou.