Hlavná stránka  

 
Oznam - pokračovanie vzdelávania dištančnou formou
30.01.2021

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy, že žiaci všetkých ročníkov sa budú od 1. februára 2021

aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy alebo si ich môžu prevziať priamo v škole podľa rozpisu.

Odovzdávanie vypracovaných úloh za mesiac január 2021 bude podľa nasledovného rozpisu:

  • Žiaci 0. – 4. ročníka: 1. februára 2021 (pondelok) od 9,00 hod.
  • Žiaci 5. – 9. ročníka: 2. februára 2021 (utorok) od 9,00 hod.

Konzultačné hodiny pre žiakov a ich rodičov v prípade potreby budú aj v dňoch 4. a 5. februára v čase 9,00 – 11,00 hod.

Konzultácií sa môžu zúčastniť

  • žiaci 0. – 4. ročníka v sprievode rodiča, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v termíne 18.1. – 26.1.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19
  • žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v termíne 18.1. – 26.1.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19