Hlavná stránka  

 
Výsledky dotazníkového prieskumu
14.01.2021

 

Na základe manuálu MŠVVaŠ „Návrat do škôl 2021“ zo dňa 5.1.2021 sme v dňoch 11. – 12.1.2021 uskutočnili Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie, ktorého cieľom bolo zistiť záujem zákonných zástupcov žiakov 5.-9. ročníka o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň o pretestovanie na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

 

 

Spolu žiakov

Zúčastnilo sa

Súhlasia

Nesúhlasia

Počet žiakov 5.-9.r.

216

202

8

194

%

100%

93,5%

4%

96%