Hlavná stránka  

 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022
01.09.2021

 O Z N A M

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 (štvrtok) o 9,00 hod. pred budovou školy.

Harmonogram:

8,45 – 9,00 hod. – nástup žiakov pred budovou školy podľa pokynov triednych učiteľov

9,00 – slávnostné otvorenie školského roka

  • Hymna SR
  • Báseň
  • Príhovor riaditeľky školy
  • Organizačné pokyny

Po skončení slávnostného otvorenia:

  • 0. a 1. ročníky – úvodné pokyny v triedach. Žiaka môže sprevádzať do triedy len jeden rodič, ktorý pred vstupom do školy podpíše Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy.
  • Pred vstupom do budovy školy bude vykonaný ranný filter a  odovzdanie Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka. Bez vyplneného a podpísaného Vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško), nebude žiak vpustený do budovy školy.
  • 2. – 9. ročníky – úvodné pokyny na školskom dvore

Z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení v súlade s platnými nariadeniami Ministerstva školstva je povolený vstup do areálu školy len rodičom žiakov nultého a prvého ročníka.

Prosíme rodičov žiakov 2. – 9. ročníka aby počas slávnostného otvorenia nového školského roka nevstupovali do areálu školy.