Hlavná stránka  

 
Deň športu
07.10.2022

Európsky týždeň športu (23.-30.9.) je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2022 sme si pripomenuli jeho 9. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva nabádať ľudí a detí k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Aj naša ZŠ si pri tejto príležitostí pripravila pre žiakov II. stupňa rôzne športové aktivity. „Náš športový deň“ bol určený pre každého, bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Na úvod si žiaci a žiačky zmerali svoje sily v šprinte na 60 metrov, potom nasledoval beh na 1000 metrov žiakov a 600 metrov žiačok. Následne sme pokračovali v jedinom kolektívnom športe, a to bola vybíjaná žiačok. Pre milovníkov individuálnych disciplín si učitelia pripravili disciplíny skok do diaľky, preskok cez švihadlo, žonglovanie s loptou a skok vo vreci. Verím, že aj takouto formou prispejeme k upovedomeniu mladej generácie, aby pohybom predchádzali rôznym civilizačným chorobám.