Hlavná stránka  

NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (2019 – 2021)

Eko Alarm

Klíma nás spája

Škola otvorená všetkým

MRK

Cudzie jazyky

Deň Zeme

Ekopaky

Infovek

Infovek 2

MVP

Profesijný a kariérový rast

Spolu múdrejší 2

Spolu múdrejší 3

 

 

NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (2019 – 2021) - významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.