Hlavná stránka  

 
Oznam - úprava vyučovania v ZŠ od 8.2.2021
05.02.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici

 

od 8. februára 2021 nasledovne:

  • Žiaci 0. – 4. ročníka -  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,
  • Žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy – prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
  • Žiaci 9.A triedy - prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
  • Žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A,B, 8.A,B – dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov

 

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa uskutoční dňa 6. februára 2021 (v sobotu) v budove Základnej školy v Hranovnici.