Hlavná stránka  

 
Predchádzajme spoločne šíreniu koronavírusu
16.01.2021

Článok k predchádzaniu šíreniu sa koronavírusu, ktorý spracovala: Mgr. Viera Kossuthová, sociálny pedagóg, nájdete na tomto odkaze v súbore PDF