Hlavná stránka  

 
Príhovor pani riaditeľky
05.04.2020

„Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní

usilovného samoštúdia.“

Ján Amos Komenský

Milí žiaci!

Je mi veľmi ľúto, že sa momentálne nemôžeme spoločne stretávať v školských laviciach. A keďže ešte nie sú prázdniny, musíme aj v tejto neľahkej dobe pokračovať v učení. Uvedomujeme si, že to nebude ľahké, ale keď budete aj Vy chcieť, spoločne to určite zvládneme.

Preto budeme spolu s Vašimi vyučujúcimi pre Vás postupne pripravovať materiály na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva, ktoré ste si od začiatku školského roka osvojovali.

Nájdete ich na webovej stránke našej školy www.zshranovnica.sk pod názvom Domáce úlohy.

Keďže nevieme, kedy sa opäť uvidíme, prosím Vás, aby ste si pre tieto výnimočné domáce úlohy zaviedli jeden zošit, do ktorého si budete postupne vypracovávať úlohy, ktoré pre Vás Vaši vyučujúci pripravili. Tento zošit si strážte a uchovajte až do času, kedy sa opäť stretneme. Po návrate do školy odovzdáte svoj zošit spolu so všetkými pracovnými listami, ktoré budete počas prerušenej prevádzky školy vypracovávať doma, svojej triednej učiteľke alebo učiteľovi. Na základe toho budete potom aj hodnotení.

S Vašimi vyučujúcimi môžete komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí alebo emailom, príp. telefonicky.

Emailové adresy vyučujúcich budeme priebežne zverejňovať na webovej stránke našej školy www.zshranovnica.sk .

Budem veľmi rada, keď mi pošlete výsledky svojej usilovnej práce v podobe fotografií na emailovú adresu riaditeľ@zshranovnica.sk .

Tí z Vás, ktorí nemáte prístup na internet, alebo máte radšej úlohy v papierovej forme, môžete o ne požiadať telefonicky pani riaditeľku prostredníctvom svojich rodičov každý pracovný deň (t.j. pondelok až piatok) v čase od 8,30 do 13,00 hod. na tel. čísle 0911 735 005 a po dohode si ich prevziať priamo v škole.

 

Mgr. Ľubica Šifrová, v.r.

        riaditeľka školy