Hlavná stránka  

 
Oznam
02.11.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom, 

že ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je povinný o tejto skutočnosti

  • informovať ošetrujúceho lekára žiaka,
  • oznámiť škole povinnú izoláciu žiaka,
  • informovať školu, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.

Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.