Hlavná stránka  

 
Projekt Ideme hrať ping-pooooong
12.10.2020

PROJEKT

„...ideme hrať ping – poooooong...“

oslava Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku

World Table Tennis Day for all - 14. októbra 2020

Oslávte s nami Svetový deň stolného tenisu pre všetkých! ZŠ Hranovnica organizuje v stredu 14. októbra 2020 podujatie ….ideme hrať ping-pooong…  Pre žiakov a učiteľov školy sa podujatie uskutoční od 9.00 do 14.00 h. Svetový deň stolného tenisu pre všetkých (World Table Tennis Day for all Day) sa prvýkrát na Slovensku oslavoval v r. 2015 a zapojilo sa 70 krajín sveta so 158 podujatiami.

 

Základná filozofia a cieľ projektu:
· podporiť športovanie detí pravidelným hraním stolného tenisu na školách a v rodinách
· osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, aby prišli hrať stolný tenis
· vyzvať ľudí, aby stolný tenis zaradili medzi športové aktivity, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť zdravého životného štýlu
· prilákať k stolnému tenisu fanúšikov aj tých, ktorí nikdy nešportovali
· zvýšiť popularitu a záujem širokej verejnosti o tento šport na Slovensku
· prispieť k masovému rozvoju stolného tenisu

 

Program:

 

Dátum konania: 14. 10. 2020 začiatok od 08:00, dĺžka 7,5 hodín

Miesto konania: ZŠ Hranovnica, ul. Sládkovičova 501/15, 059 16 Hranovnica

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času

Organizátor: ZŠ HRANOVNICA

Doba trvania: 7,5 hodín

Poznámka: Oslavy „Svetového dňa stolného tenisu“