Hlavná stránka  

 
Úspešní Rómovia 2
21.11.2022

Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 501/15

 Vás pozýva na diskusné stretnutie  zo série

U S P E Š N Í      R Ó M O V I A

 

24.11.2022 o 09.30 hod.  Vám

v  9. A  triede budovy  Základnej školy v Hranovnici

vyrozpráva svoj životný príbeh

Mgr.  Janette  MOTLOVÁ

riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

blogerka, spisovateľka, lektorka roka 2017,

zakladateľka Rómskeho inštitútu