Hlavná stránka  

 
Úspešní Rómovia 1
14.11.2022

Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 501/15

Vás pozýva na diskusné stretnutie  zo série

U S P E Š N Í      R Ó M O V I A

18.11.2022 o 11.20 hod.  Vám

v  9. A  triede budovy Základnej školy v Hranovnici

vyrozpráva svoj životný príbeh

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ

učiteľka