Hlavná stránka  

 
Obnovenie vyučovania pre 8.-9. ročník
17.04.2021

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021

s účinnosťou 

od 19. apríla 2021 (pondelok)

obnovuje riadne školské vyučovanie

pre žiakov 8. – 9. ročníka základnej školy.

To znamená, že od 19. apríla 2021 je dochádzka do školy povinná pre všetkých žiakov 0. – 4, 5.D, 6.B, 7.C,D  a 8. – 9. ročníka základnej školy.

  • Podmienkou účasti žiakov na vyučovaní je test rodičov a žiakov platný 7 kalendárnych dní
  • V prípade, že rodič alebo žiak neabsolvuje testovanie, je rodič povinný kontaktovať školuzabezpečiť vzdelávanie dieťaťa formou domácich úloh
  • Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – neospravedlnené hodiny

Žiaci 5.A,B,C, 6.A a 7.A,B sa budú naďalej vzdelávať prezenčne podľa rozpisu:

  • 5.A, 5.B – pondelok
  • 5.C, 6.A – utorok
  • 7,A, 7.B – streda