Hlavná stránka  

 
Úprava výchovno-vzdelávacieho procesu
01.11.2020

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov,

1. Že v termíne od 3. novembra 2020 do 5. novembra 2020 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole nasledovne:

·         Žiaci 0. – 4. ročníka:

-          sa budú naďalej vzdelávať bežným spôsobom, to znamená v škole.

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu choroby, je zákonný zástupca žiaka povinný prísť k triednemu učiteľovi po úlohy.

·         Žiaci 5. – 9. ročníka:

-          sa budú naďalej vyučovať dištančne,

-          odovzdávanie vypracovaných úloh vlny bude 5. novembra 2020 podľa rozpisu

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Upozorňujem žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov, aj pre žiakov, ktorí sú chorí, alebo v karanténe. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

2. Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termíne 30. októbra (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok).

3. Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 27.10.2020

·        zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, t.j. v utorok – 3. novembra 2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

·    žiaci prvého stupňa (0. – 4. ročníka), ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

Na základe informácií od všeobecnej lekárky pre deti a dorast žiaci nad 10 rokov, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, nebudú ošetrení a nebude im vystavené Potvrdenie o chorobe, to znamená, že žiaci budú mať v škole neospravedlnené hodiny.