Hlavná stránka  

25.-27.10.2021

05.-12.11.2021-6.C,7.A,7.B,9.B,9.C

24.-28.01.2022 - 4.C

07.-11.02.2022-1.L,5.A,6.B,7.B,8.B,9.C

14.-18.02.2022 - 3.B,5.C,7.A,9.B

 
Domáce úlohy pre žiakov počas dištančného vzdelávania

25.10.2021

Milí rodičia a žiaci, tu nájde domáce úlohy počas dištančného vzdelávania. Prosím, vyberte si zo zoznamu v ľavom stĺpci dátum dištančného vzdelávania (väčšinou školský týždeň) a následne svoju triedu. Tam nájdete úlohy z konkrétnych predmetov.