Hlavná stránka  

 
Prerušenie vyučovania
14.03.2020

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, 059 16 Hranovnica na základe usmernenia MŠVVaŠ SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov školy na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného vírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie v termíne od 16. marca 2020 do 27. marca 2020. Vyučovanie začne predbežne 30. marca 2020. O prípadných zmenách vás budeme informovať na stránke našej školy.