Hlavná stránka  

 
Oznam - pokračovanie vzdelávania od 8.3.2021
05.03.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy, že na základe uznesenia Vlády SR č. 122 a 123/2021 a usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 2.3.2021 pokračuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici

od 8. marca 2021

tak ako doteraz, to znamená:

  • Žiaci 0. – 4. ročníka -  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,
  • Žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy – prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
  • Žiaci 9.A triedy - prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách
  • Žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A,B, 8.A,B – dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov.

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19. To platí aj pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zúčastňujú sa konzultácii v škole.

 

V Hranovnici, 5.3.2021                                                                    Mgr. Ľubica Šifrová

    riaditeľka školy