Hlavná stránka  

 
Spoznajme sa navzájom
08.12.2022

ÚSPECH  ŽIAKOV  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  V  HRANOVNICI

V  CELOSLOVENSKEJ  SÚŤAŽI

     Dňa 07.12.2022 sa žiačky 8.A triedy Základnej školy v Hranovnici Tatiana PUŠKOVÁ, Dominika KÓTAIOVÁ, Jesica HORVÁTHOVÁ, Natália ČONKOVÁ, Anna PAČANOVÁ a Lucia ČONKOVÁ a žiačka 9.A triedy Nikola KOČKOVÁ zúčastnili v budove Pálffyho paláca v Bratislave slávnostného vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien celoslovenskej súťaže základných a stredných škôl pod názvom „Spoznajme sa navzájom“, ktorej cieľom je vzájomné spoznávanie kultúr a zvykov národných a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Žiačky Základnej školy v Hranovnici sa súťaže v školskom roku 2022/2023 zúčastnili vypracovaním 3D modelu obce Hranovnica z obdobia II. svetovej vojny na predlohe skutočnej udalosti, kedy došlo koncom vojny pri prechode frontu k záchrane partizána rómskym občanom pred nemeckými okupantami.     

Spracovanému súťažnému 3D modelu obce Hranovnica (vytvorenému z ekologických a obnoviteľných materiálov) pridelila odborná porota prvé miesto vo výtvarnej kategórii a zároveň mimoriadnu a osobitnú cenu venovanú slovenským zastúpením „Rómskeho vzdelávacieho fondu“.