Hlavná stránka  

 
Oznam
27.11.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje

žiakom a rodičom žiakov,

že obnovuje riadne školské vyučovanie

v termíne od 30. novembra 2020 (pondelok)

pre žiakov nasledovných tried:

·       5.D

·       6.B

·       7.C

·       7.D

·       8.C

·       9.B

 

·       Prítomnosť na vyučovaní je povinná.

·   Vyučovania sa nezúčastnia iba žiaci, ktorí sú v povinnej domácej karanténe, alebo majú potvrdenie od lekára o chorobe.

·       Vyučovanie začína  o 7,50 hod.

·       Vyučovať sa budú hlavné predmety v trvaní 4 vyučovacích hodín.