Hlavná stránka  

 
Štolcova Hranovnica
17.02.2023

            V tomto školskom roku sa nám, po menšej odmlke, opäť podarilo obnoviť tradíciu recitačnej súťaže Štolcova Hranovnica. Tento rok sa konal jej 12. ročník. Súťažilo sa v priestoroch Obecného úradu obce Hranovnica – klub a obradná sála. Zúčastnili sa jej žiaci zo ZŠ Spišské Bystré, ZŠ Spišský Štiavnik, ZŠ Vikartovce, ZŠ s MŠ Vydrník, ZŠ Kravany a ZŠ Hranovnica. Súťaž sa niesla v príjemnom a priateľskom duchu. Zaujali nás prednesy mnohých recitátorov, ktorí sa na recitačnú súťaž, za podpory ich učiteľov, pripravili excelentne. Teší nás, že aj v tejto uponáhľanej dobe sa nájdu deti, ktoré venujú svoj voľný čas príprave prednesu poézie a prózy. Za sprostredkovanie príjemného zážitku im chceme veľmi pekne poďakovať.

Naše poďakovanie patrí aj starostke obce PhDr. Angelike Farkašovej, ktorá nám  umožnila využiť priestory obecného úradu a poskytla občerstvenie súťažiacim a ich učiteľkám. Poďakovanie patrí tiež pani riaditeľke ZŠ Hranovnica Mgr. Ľubici Šifrovej, pod ktorej záštitou sa mohla opäť konať recitačná súťaž Štolcova Hranovnica.

 

Umiestnenie súťažiacich:

Poézia, ml. žiaci:

1.         Jakub Kičák, ZŠ Vikartovce

2.         Lucia Kubovová, ZŠ Vikartovce

            Michal Špirek, ZŠ Spišské Bystré

3.         Peter Rabenstein, ZŠ Vikartovce

            Miroslav Paleš, ZŠ Hranovnica

 

Poézia, st. žiaci:

1.         Liliana Lopušeková, ZŠ Spišské Bystré

2.         Laura Kubovová, ZŠ Vikartovce

 

Próza, ml. žiaci:

1.         Katarína Krettová, ZŠ Spišské Bystré

2.         Matúš Kroščen, ZŠ s MŠ Vydrník

3.         Debora-Rita Benková, ZŠ s MŠ Vydrník

 

Próza, st. žiaci:

1.         Dominika Greňová, ZŠ Spišské Bystré

2.         Timea Lacková, ZŠ Spišský Štiavnik

            Barbora Hamrozeková, ZŠ Hranovnica

3.         Alex Kurilovský, ZŠ Vikartovce

            Filip Gabriš, ZŠ Hranovnica