Hlavná stránka  

 
Mimoriadne prerušenie vyučovania
12.12.2021

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje žiakom a rodičom,

 

že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8. decembra 2021

sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ZŠ pre žiakov II. stupňa

s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.

Žiaci II. stupňa prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 

Keďže podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie a doučovanie sa bude realizovať nasledovne (bod 3. Rozhodnutia):

 

  • 9.A,9.B, 5.A, 5.B – pondelok, streda, piatok – 4 VH
  • 5.C, 6.D, 7.B, 8.C, 8.D, 9.C – utorok, štvrtok – 4 VH
  • 6.A,B,C, 7.A, 8.A,B - utorok, štvrtok 11,00 – 13,00 hod. – konzultácie s triednymi učiteľmi (preberanie študijných materiálov, vysvetlenie úloh, odovzdávanie vypracovaných zadaní)

 

Žiaci I. stupňa sa budú vyučovať všetci ráno

podľa riadneho rozvrhu.