Hlavná stránka  

 
Organizácia vyučovania
24.10.2021

ORGANIZÁCIA  VYUČOVANIA

25.10. – 02.11.2021

- 25. – 27.10.2021              dištančné vzdelávanie

- 28. – 29.10.2021              jesenné prázdniny

- 02.11. 2021                      obnovenie prezenčného vzdelávania