Hlavná stránka  

 
Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania
01.09.2020

Zverejňujeme dokument Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na obdobie školského roka 2020/2021. Nájdete tu upravené základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a stanovujú základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Tento dokument nájdete na našej webstránke aj v časti O škole - Dokumenty školy.