Hlavná stránka  

 
Obnovenie vyučovania pre všetkých žiakov
02.05.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 a na základe COVID AUTOMATU

s účinnosťou 

od 3. mája 2021 (pondelok)

sa obnovuje riadne školské vyučovanie

pre všetkých žiakov základnej školy, to znamená pre všetky triedy 0. – 9. ročníka.