Hlavná stránka  

 
Zápis žiakov do 1. ročníka
05.04.2020

Zápis do prvého ročníka 2020/2021

 

1.     Zápis sa týka detí narodených od 1.9.2013 do 31.8.2014 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

 

2.     Z dôvodu prerušenia prevádzky školy bude zápis prebiehať dvomi spôsobmi:

·        Elektronicky

Elektronická prihláška je sprístupnená na tejto webovej stránke školy: https://moja.skolanawebe.sk/skola/zshranovnica/prihlaska_zs

Elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať do 15. apríla 2020 do 12,00 hod.

Prihlášku nie je potrebné tlačiť, ani ju osobne nosiť do školy.

·        Osobne  - 16. 04. 2020 v budove Základnej školy v Hranovnici.

V prípade, že nemáte prístup k internetu, bude zápis do 1. ročníka prebiehať osobne. Z dôvodu predchádzania šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

-         do budovy školy môžu vstupovať osoby po jednom,

-         každý je povinný mať tvár zakrytú rúškom a na rukách rukavice.

Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí, to znamená, že na zápis prídu len rodičia (resp. zákonní zástupcovia) budúcich prvákov.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné nosiť.


Z vyššie uvedených dôvodov prosím o dodržanie časového harmonogramu podľa trvalého pobytu detí:

Ulica SNP:                   o 9,00 hod.

Ulica Mlynská:           o 10,00 hod.

Ulica Hviezdoslavova:  o 11,00 hod.