Hlavná stránka  

 
Oznam
21.11.2020

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:2-A1810

sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

v termíne od 23. novembra 2020 (pondelok).

 

Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú zúčastňovať na vyučovaní v základnej škole, za dodržania hygienicko-epidemiologických zásad, podľa nasledovného rozpisu:

·       5. A,B,C,D – každý PONDELOK

·       6. A,B – každý UTOROK

·       7. A,B,C,D – každú STREDU

·       8. A,B,C – každý ŠTVRTOK

·       9. A,B – každý PIATOK

·       Prítomnosť na vyučovaní je povinná pre všetkých žiakov školy.

·  Vyučovania sa nezúčastnia iba žiaci, ktorí sú v povinnej domácej karanténe, alebo majú potvrdenie od lekára o chorobe.

·       Vyučovanie začína  o 7,50 hod.

·       Vyučovať sa budú hlavné predmety v trvaní 4 vyučovacích hodín.

·       Ostatné dni v týždni žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.