Hlavná stránka  

 
Rozpis odovzdávania domácich úloh pre žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu
29.04.2020

Rozpis tried a dni v týždni, kedy si žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu prichádzajú do školy pre domáce úlohy 

v čase od 9,00 – 12,00 hod.

Pondelok

0.A

Malatinová Blanka, Mgr.

0.B

Petrigáčová Vlasta

0.C

Bulava Pavol, Mgr.

1.A

Alexová Monika, Mgr.

1.B

Nahálková Anna, PhDr.

1.C

Terzieva Beáta, Mgr.

2.A

Alexová Elena, Mgr.

2.B

Švagerko Anna, Mgr.

2.C

Michlíková Alena, Mgr.

   

Utorok

3.A

Vosovičová Andrea, Mgr.

3.B

Vallušová Ľubomíra, Mgr.

3.C

Kazimírová Mária, Mgr.

4.A

Lazaráková Mária, Mgr.

4.B

Tešliarová Miroslava, PaedDr.

4.C

Uhrinová Mária, Mgr.

4.D

Gajanová Miroslava, Mgr.

5.B

Bašistová Jana, Mgr.

   

Streda

5.A

Kováčová Vladimíra, Mgr.

6.A

Benda Martin, Mgr.

6.B

Schmidtová Silvia, Mgr.

6.C

Šramková Jana, Mgr.

6.D

Olšavská Eva, Mgr.

7.A

Friedmannová Andrea, Ing.

7.B

Chovan Lukáš, Mgr.

7.C

Semanová Martina, Mgr.

   

Štvrtok

8.A

Villimová Eva, PaedDr.

8.B

Sklenka Peter, Mgr.

8.C

Vallušová Agáta, Ing.

9.A

Sabová Otília, RNDr.

9.B

Šifra Marko, Ing.