Hlavná stránka  

 
Mgr. Janette Motlová
22.11.2022

PREDSTAVUJEME

rómske osobnosti, ktoré sa v Základnej škole v Hranovnici zúčastnia diskusných stretnutí

Mgr.  Janette     M O T L O V Á

 

 

je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie v Bratislave.

Vyštudovala sociálnu prácu na  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou.

Pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

 

Je držiteľkou viacerých významných ocenení.

Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu

V roku 2015 získala ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou.

V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti

V roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017

V roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.