Hlavná stránka  

 
Projekt Úspešní Rómovia
31.10.2022

Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 501/15

 pripravuje v mesiacoch  NOVEMBER 2022  a  DECEMBER 2022  

diskusné stretnutia pod názvom

           Ú S P E Š N Í      R Ó M O V I A

Cieľom diskusných stretnutí bude oboznámiť žiakov našej základnej školy so životnými príbehmi Rómov, ktorí sa vďaka svojej  

usilovnosti, húževnatosti, nezlomnosti, pracovitosti a sebadisciplíne  stali úspešnými a známymi.

Títo Rómovia prerozprávajú žiakom svoje životné príbehy, aby svojim vlastným príkladom motivovali ostatných k ďalšiemu vzdelávaniu a plnohodnotnejšiemu životu.

 

K diskusným stretnutiam chceme srdečne pozvať všetkých obyvateľov obce Hranovnica (nielen žiakov školy a ich rodičov).