Hlavná stránka  

 
Úprava výchovno-vzdelávacieho procesu
23.10.2020

 

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica,

oznamuje žiakom a rodičom žiakov,

že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17949:1-A1810

bude výchovno-vzdelávací proces v základnej škole

v termíne od 26. októbra 2020 do 29. októbra 2020

prebiehať nasledovne:

Žiaci 0. – 4. ročníka:

-          sa budú naďalej vzdelávať prezenčnou formou,

-          vyučovanie sa bude uskutočňovať v jednozmennej prevádzke,

-          vyučovanie začína o 7,50 hod., trvať bude 4 vyučovacie hodiny a končiť bude o 11,10 hod.

-          v prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu choroby, je zákonný zástupca žiaka povinný vyžiadať si od triedneho učiteľa domáce úlohy.

 

Žiaci 5. – 9. ročníka:

-          sa budú vyučovať dištančne,

-          študijné materiály a zadania úloh budú zverejnené na web stránke školy v sekcii Domáce úlohy,

-          žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu, si prídu prevziať študijné materiály a pracovné listy do školy v pondelok - 26. októbra 2020 podľa nasledovného rozpisu:

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Študijné materiály budú odovzdávať triedni učitelia pred budovou ZŠ.

-          odovzdávanie vypracovaných zadaní bude vo štvrtok – 29. októbra 2020 podľa nasledovného rozpisu:

·         5.A,B,C,D                       o 11:30 hod.

·         6.A,B, 7.A,B,C,D           o 12:00 hod.

·         8.A,B,C, 9.A,B               o 12:30 hod.

Upozorňujem žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov, aj pre žiakov, ktorí sú chorí, alebo v karanténe. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termíne 30. októbra (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (pondelok) 2020.

 

O ďalšom priebehu vyučovania budú žiaci a rodičia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky školy a informačnej tabule pred budovou školy.

                                                                                                               Mgr. Ľubica Šifrová

                                                                                                                   riaditeľka školy