Hlavná stránka  

 
Prihlášky na stredné školy
22.04.2020

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy 

  1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 15. mája 2020.
  2. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka aj žiak.
  3. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.
  4. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

Podpisovanie prihlášok na SŠ sa uskutoční v budove Základnej školy v Hranovnici v dňoch 5. – 6. mája 2020 v čase 10,00 – 12,00 nasledovne: 

5. mája 2020 triedy: 7.B, 8.A, 8.C, 9.B

6. mája 2020 triedy: 8.B, 9.A

K podpisu prihlášok na SŠ je potrebná účasť žiakajeho zákonného zástupcu.