Hlavná stránka  

 
Oznam
14.01.2021

 Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje

rodičom a žiakom školy,

že žiaci všetkých ročníkov sa budú od 18. januára 2021

aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy.

Prosím žiakov, aby si domáce úlohy vypracovávali do zošitov, ktoré po uvoľnení opatrení a nástupe do školy odovzdajú triednym učiteľom.