Hlavná stránka  

Profil verejného obstarávateža

Správy o zadaní zákaziek

Výzvy na predkladanie CP

 

Rok 2018 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 1. štvrrok 2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 2. štvrrok 2018

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 3. štvrrok 2018

 

Rok 2017 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 1. štvrrok 2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 2. štvrrok 2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 3. štvrrok 2017

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 4. štvrrok 2017

 

Rok 2016 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 1. štvrrok 2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 2. štvrrok 2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 3. štvrrok 2016

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 4. štvrrok 2016

 

Rok 2015 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 1. štvrrok 2015

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 2. štvrrok 2015

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 3. štvrrok 2015

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 4. štvrrok 2015

 

Rok 2014 

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 1. štvrrok 2014

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 2. štvrrok 2014

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 3. štvrrok 2014

Súhrnná správa o zadaní zákaziek - 4. štvrrok 2014