Hlavná stránka  

Profil verejného obstarávateľa

Správy o zadaní zákaziek

Výzvy na predkladanie CP

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov:

Základná škola, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

Sídlo:

Sládkovičova 501/15, 059 16 Hranovnica

IČO:

37876058

DIČ:

2021672301

Kontaktná osoba:

Mgr. Ľubica Šifrová

Telefón:

+421 (0) 52 788 88 63

E-mail:

riaditel@zshranovnica.sk

Internetová adresa:

www.zshranovnica.sk

Bankové spojenie:

VÚB a. s.

Číslo účtu:

1631433851/0200

IBAN:

SK85 0200 0000 0016 3143 3851