Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

Organizačná štruktúra v šk. roku 2022/2023 je dostupná v tomto súbore.

Organizačná štruktúra v šk. roku 2021/2022 je dostupná v tomto súbore.

Organizačná štruktúra v šk. roku 2020/2021 je dostupná v tomto súbore.

Organizačná štruktúra v šk. roku 2017/2018 je dostupná v tomto súbore.

Organizačná štruktúra v šk. roku 2016/2017 od 13.3.2017 (noví zamestnanci z projektu ŠOV) je dostupná v tomto súbore.

Organizačná štruktúra v šk. roku 2016/2017 je dostupná v tomto súbore.

Organizačná štruktúra v šk. roku 2015/2016 je dostupná v tomto súbore.