Hlavná stránka  

Organizácia školy 2017/2018

Organizácia vyučovania 2017/2018

Organizácia šk. roka 2017/2018

Rada školy

Metodické orgány školy 2017/2018

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2014

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2015

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2017