Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnos

 

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2022

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2021

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2021

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na roky 2019-2020

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2018

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2017

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2015

Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Hranovnica na rok 2014