Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

Členovia za ZŠ:

Mgr. Bašistová Jana – učiteľka I. stupňa ZŠ

Mgr. Benda Martin - učiteľ II. stupňa ZŠ

Morongová Janka – prevádzkový zamestnanec ZŠ

 

Členovia za OcÚ:

Bies Ján

Ing. Justh Róbert

Malatin Martin

Ing. Sabo Jozef

 

Členovia za rodičov:

Bangová Viera

Hamrozeková Iveta

Kočková Lucia

Pačanová Zuzana