Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

Dopoludňajšie vyučovanie

 

Hodina

Trvanie od – do

1.

7:50 – 8:35

2.

8:40 – 9:25

3.

  9:40 – 10:25

4.

10:30 – 11:15

5.

 11:20 – 12:05

6.

 12:10 – 12:55

 

Popoludňajšie vyučovanie

 

Hodina

Trvanie od - do

1.

12:10 – 12:55

2.

     13:00  13:40

3.

 13:50  14:30

4.

 14:35  15:15

5.

 15:20  16:00

6.

 16:05  16:45