Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
Domáce úlohy pre žiakov
05.04.2020

Milí žiaci!

Je mi veľmi ľúto, že sa momentálne nemôžeme spoločne stretávať v školských laviciach. A keďže ešte nie sú prázdniny, musíme aj v tejto neľahkej dobe pokračovať v učení. Uvedomujeme si, že to nebude ľahké, ale keď budete aj Vy chcieť, spoločne to určite zvládneme.

Preto budeme spolu s Vašimi vyučujúcimi pre Vás postupne pripravovať materiály na opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva, ktoré ste si od začiatku školského roka osvojovali.

Keďže nevieme, kedy sa opäť uvidíme, prosím Vás, aby ste si pre tieto výnimočné domáce úlohy zaviedli jeden zošit, do ktorého si budete postupne vypracovávať úlohy, ktoré pre Vás Vaši vyučujúci pripravili. Tento zošit si strážte a uchovajte až do času, kedy sa opäť stretneme. Po návrate do školy odovzdáte svoj zošit spolu so všetkými pracovnými listami, ktoré budete počas prerušenej prevádzky školy vypracovávať doma, svojej triednej učiteľke alebo učiteľovi. Na základe toho budete potom aj hodnotení.