Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
2. ročník (2.A, 2.B, 2.C) - domáce úlohy
05.04.2020

Na tejto stránke sú zverejnené pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky pre bežných aj integrovaných žiakov 2. ročníka. Na začiatku každého pracovného listu je uvedené, v ktorom týždni sa majú dané pracovné listy vypracovať. Pre svojich žiakov ich pripravili pani učiteľky Mgr. Elena Alexová (2.A), Mgr. Anna Švagerko (2.B) a Mgr. Alena Michlíková (2.C).

 

Pokyny pre 2.A a 2.C:

Zároveň ste dostali aj informačný letáčik, na ktorom sú pokyny k pracovným zošitom. Každý týždeň je potrebné urobiť jeden pracovný list z matematiky a jeden zo slovenského jazyka, v prvouke pracovať raz do týždňa (urobiť zápisník cestovateľov). Po návrate do školy budeme kontrolovať pracovné zošity a pracovné listy. Prosíme vás, aby ste vo vlastnom záujme dbali na vypracovanie týchto úloh. Môžete nás kontaktovať e-mailom na elenaalexova@gmail.com, alli.cizmarova@gmail.com alebo na facebooku.

 

Pracovné listy z matematiky pre žiakov 2. ročníka nájdete  na tomto odkaze

Pracovné listy z matematiky pre integrovaných žiakov 2. ročníka nájdete  na tomto odkaze

Pracovné listy zo slovenského jazyka pre žiakov 2. ročníka nájdete  na tomto odkaze

Pracovné listy zo slovenského jazyka pre integrovaných žiakov 2. ročníka nájdete  na tomto odkaze