Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
3.A, 3.B - domáce úlohy
05.04.2020

Domáce úlohy pre žiakov 3. ročníka ZŠ Hranovnica

3.A – Triedna učiteľka  - Mgr. Andrea Vosovičová

3.B – Triedna učiteľka – Mgr. Ľubmíra Vallušová

Milí žiaci.

Pripravili sme si pre vás domáce úlohy zo slovenského jazyka a matematiky. Boli by sme radi, ak by sa vám podarilo úspešne napísať úlohy aj bez našej pomoci. Teraz si vyskúšate sami, koľko vedomostí ste si zapamätali počas školského roku. Možno ste aj niečo zabudli, ale to nič.

Na zošite zo slovenského jazyka máme napísané  všetky vybrané slová, tvrdé a mäkké spoluhlásky a dopredu si nalepte papierik s násobilkou. Takže ak niečo zabudnete, pomôcku na zošite budete mať stále pri sebe. Opakujte si často vybrané slová,  aj násobilku a všetko pôjde oveľa ľahšie. Budeme radi ak budete pracovať s radosťou ,a ak Vám niečo nepôjde nevadí, neskôr si  v škole  opäť  vysvetlíme niektoré cvičenia a príklady. Takže môžeme začať:

Slovenský jazyk a literatúra

Z učebnice si do zošita odpíšte cvičenia a doplňte  i, í, /y, ý, a medzitým si precvičujte diktáty.

Učebnica

 

Poradie

Strana

Odpísať a doplniť

Prečítať

Diktát prečítať a odpísať

 

1

26/2 cvičenie

áno

-

-

2

28/10

áno

-

-

3

30/23

áno

-

-

4

32/3 prsty

áno

-

-

5

37/24

áno

-

-

6

38/1 prst

áno

-

-

7

43/18

áno

-

-

8

46/1

áno

-

-

9

47/2

-

áno

-

10

51/28

-

áno

-

11

56/13,16

-

áno

-

12

57/20

áno

-

-

13

64/16

áno

-

-

14

67/7

áno

-

-

15

30

-

-

áno

16

38

-

-

áno

17

44/25

-

-

áno

18

46

-

-

áno

19

52/30

-

-

áno

20

58

-

-

áno

21

68

-

-

áno

22

70

-

-

áno

 

 

Čítanie

Doma máte všetci čítanky, takže môžete si vybrať príbehy (texty), ktoré sme už čítali a páčili sa vám. Ďalšie texty si prečítajte, ktoré vás zaujmú a nebudú pre vás ťažké. Čítať môžete aj knihy, ktoré máte doma. Čítanie je potrebné stále trénovať, a budete aj múdrejší.

Matematika

Domov ste dostali pracovné zošity aj učebnice. Keďže už viete niektorí perfektne sčítať a odčítať, príklady na sčítanie a odčítanie v riadku a pod seba, vám nebude robiť problém. Vyberte si z pracovného zošita tie, ktorým rozumiete. Učebnica má podobné príklady, len ich treba odpísať do zošita.

Príklady na násobenie a delenie si vyberte tie, ktoré viete bez problémov vypočítať. Tréning máte predsa dobrý. Voľba bude zatiaľ na vašom výbere príkladov.  Tabuľku s násobilkou, ktorú ste odo mňa  dostali si prilepte na obal. Je potrebné opakovať si násobilku často. Nezabudnite  si zopakovať aj  delenie. Predpísali sme vám niekoľko príkladov. Budeme radi, ak ich vypočítate čo najviac, potom si ich spolu skontrolujeme

 

Pracovný zošit - doplniť

Učebnica matematiky – odpísať a vypočítať

strana

cvičenie

strana

cvičenie

30

5

14

4

31

3

18

18, 20, 24, 26

32

3

19

28, 29, 31, 33, 34

42

2

28

1, 2, 5, 6

54

2

43

2, 4, 5

55

2

44

9

56

2

50

6

59

3

51

12, 17, 19

61

1,3,4

 

 

63

2

 

 

64

1,3

 

 

65

1

 

 

68

1

 

 

69

4

 

 

71

4

 

 

 

Takže milí žiaci, želáme vám veľa zdravia, šťastia a radosti pri domácom učení. Pomáhajte vaším rodičom a dávajte si na seba pozor. Veríme, že sa čoskoro uvidíme a budeme sa ďalej spolu učiť.   Myslíme na vás každý deň.  Vaše učiteľky  Vallušová a Vosovičová.