Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
4.A, 4.B - domáce úlohy
05.04.2020

Rodičia žiakov štvrtých ročníkov prevzali zo školy učebnice, zošity a pracovné zošity. Spolu s nimi dostali rozpis úloh na jednotlivé mesiace a týždne. Úlohy sú z predmetov SJL, MAT, VLA, PDA.

Inštrukcie k domácim úlohám a úlohám na zopakovanie pre bežných žiakov 4.A a 4.B nájdete  na tomto odkaze

Inštrukcie k domácim úlohám a úlohám na zopakovanie pre integrovaných žiakov 4.A a 4.B nájdete  na tomto odkaze

Informatika - opakovanie učiva - urobte si tento jednoduchý test na zopakovanie učiva z informatiky: Opakovanie-INF