Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

O r g a n i z á c i a   š k o l s k é h o   r o k a

 

* Prvý polrok sa začína 1. septembra 2022

   Vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (utorok).

* Druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 

Prázdniny

Posledný

Termín

Začiatok

deň vyučovania

prázdnin

vyučovania

jesenné

27. október 2022

28. október - 

2. november 2022

(štvrtok)

31. október 2022

(streda)

vianočné

22. december 2022

23. december - 

9. január 2023

(štvrtok)

5. január 2023

(pondelok)

jarné

3. marec 2023

6. marec -

13. marec 2023

(piatok)

10. marec 2023

(pondelok)

veľkonočné

5. apríl 2023

6. apríl -

12. apríl 2023

(streda)

11. apríl 2023

(streda)

letné

30. jún 2023

1. júl - 

4. september 2023

(piatok)

31. august 2023

(pondelok)