Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
8.B - domáce úlohy
05.04.2020

Slovenský jazyk a literatúra - Prosím o vypracovanie pracovného listu do zošita:  PL č. 1 PL č. 2 PL č. 3 PL č. 4

Matematika - opakovanie učiva: Opakovanie učiva

Biológia - 2 pracovné listy (PL). Prosím o vypracovanie pracovných listov do zošita. Obidva PL sú uložené v jednom dokumente:  Opakovanie učiva

Anglický jazyk - v jednom spoločnom dokumente máte opakovanie slovnej zásoby, novú slovnú zásobu a pracovné listy (doplňovačky). Zadanie máte napísané na každej novej strane hore. Prosím o vypracovanie:  Opakovanie učiva

Dejepis - poznámky a pracovný list na obdobie apríl a máj. V poznámkach a pracovnom liste máte napísané inštrukcie aj s termínmi prepísania, respektíve vypracovania úloh k poznámkam a aj k vypracovaniu pracovného listu:  Poznámky Pracovný list

Chémia - na vypracovanie máte 2 pracovné listy, je v nich uvedená teória, úlohy na doplnenie a výpočet príkladov pomocou vzorcov:  PL č.1 PL č.2

Fyzika - na vypracovanie máte 3 pracovné listy, je v nich uvedená teória, úlohy na doplnenie a výpočet príkladov pomocou vzorcov:  PL č.1 PL č.2 PL č.3

Informatika - v súbore s názvom Grafika je spracovaná táto téma s rozdelením na rastovú a vektorovú grafiku. Vašou úlohou je vedieť rozdiel medzi týmito druhmi grafiky. Pracovný list je z opakovania na tému pamäťové zariadenia:  Grafika Pracovný list