Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
9.A - domáce úlohy
05.04.2020

Slovenský jazyk a literatúra - Prosím o vypracovanie pracovného listu do zošita:  PL č. 1 PL č. 2 PL č. 3 PL č. 4

Geografia - opakovanie učiva: Opakovanie učiva

Matematika - 4 pracovné listy (PL) na obdobie apríl a máj. Termíny na vypracovanie sú uvedené priamo v dokumente. Úlohy si vypracujte do zošita. Všetky 4 PL sú uložené v jednom dokumente (každá strana je 1 PL):  Opakovanie učiva

Biológia - 2 pracovné listy (PL). Prosím o vypracovanie pracovných listov do zošita. Obidva PL sú uložené v jednom dokumente:  Opakovanie učiva

Anglický jazyk - v jednom spoločnom dokumente máte opakovanie slovnej zásoby, novú slovnú zásobu a pracovné listy (doplňovačky). Zadanie máte napísané na každej novej strane hore. Prosím o vypracovanie:  Opakovanie učiva

Dejepis - poznámky na obdobie apríl a máj. V dokumente máte napísané inštrukcie aj s termínmi prepísania, respektíve vypracovania úloh k poznámkam:  Poznámky

Chémia - na vypracovanie máte 3 pracovné listy, je v nich uvedená teória, úlohy na doplnenie a výpočet príkladov pomocou vzorcov:  PL č.1 PL č.2 PL č.3

Fyzika - na vypracovanie máte 3 pracovné listy, je v nich uvedená teória, úlohy na doplnenie a výpočet príkladov pomocou vzorcov:  PL č.1 PL č.2 PL č.3

Informatika - vytvorte prezentáciu v programe PowerPoint alebo cez Google Disk na tému koronavírus. Inšpiráciu nájdete v priloženom súbore:  Prezentácia