Hlavná stránka  

apríl-jún 2020

26.-29.10.2020

03.-05.11.2020

10.-13.11.2020

18.-20.11.2020

11.-15.01.2021

18.-22.01.2021

25.-29.01.2021

01.-05.02.2021

08.-12.02.2021

15.-19.02.2021

01.-05.03.2021

08.-12.03.2021

22.-26.03.2021

07.-09.04.2021 - 4.B

12.-16.04.2021 - 3.B

19.-23.04.2021 - 9.A

03.-14.05.2021 - 4.A

17.-21.05.2021 - 1.Č, 3.B, 5.B

24.-28.05.2021-1.Č,3.B,5.B,5.C,6.B

31.5.-4.6.2021-5.C,6.B

 
9.B šp. - domáce úlohy
05.04.2020

Slovenský jazyk a literatúra - milí žiaci, máte pripravené 4 pracovné listy na obdobie apríl a máj. Termíny na vypracovanie sú uvedené priamo v dokumente. Úlohy si vypracujte do zošita:  Prac. list č. 1 Prac. list č. 2 Prac. list č. 3 Prac. list č. 4

Matematika - opakovanie učiva. V súbore je 6 strán na zopakovanie násobenia, delenia, sčítania a odčítania. Sú to jednoduché príklady, rôzne doplňovačky, tajnička: PL č.1

Geografia - opakovanie učiva: Opakovanie učiva

Biológia - 2 pracovné listy (PL). Prosím o vypracovanie pracovných listov do zošita. Obidva PL sú uložené v jednom dokumente:  Opakovanie učiva

Dejepis - v súbore nájdete témy z predchádzajúcich vyučovacích hodín na zopakovanie a úlohy na zapamätanie:  Opakovanie učiva 1 Opakovanie učiva 2

Chémia - na vypracovanie máte 2 pracovné listy, je v nich uvedená teória, úlohy na doplnenie a výpočet príkladov pomocou vzorcov:  PL č.1 PL č.2

Fyzika - prezentácia na zopakovanie učiva Elektrická energia, elektrické javy. Prezentáciu si prečítajte, pozrite si zapojenie elektrických obvodov, zopakujte si pojmy z týchto tém:  Prezentácia

Informatika - prezentácia je na tému SMS a E-MAIL, sú v nej aj uvedené čiastkové úlohy na jednotlivých snímkach. Pracovný list je zameraný na vyhľadávanie na internete:  Prezentácia Pracovný list