Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

V školskom roku 2022/2023 vydala naša škola 477 a prijala 458 vzdelávacích poukazov. Do záujmovej činnosti je pre tento šk. rok zaradených 458 žiakov našej školy.

V tomto školskom roku budú pracovať tieto záujmové útvary: 

 

P.č.

Názov záujmového útvaru

Vedúci

 
 

1.

Štvrtáčik Alexová M.  

2.

Literárno-dramatický

Bachanová

 
3. Hravé čítanie Bašistová  

4.

Príprava na T9

Benda

 

5.

Tvorivé ruky

Bulava

 

6.

Všeličo

Gajanová

 

7.

Zábavná história

Galliková

 

8.

Rómsky tanec

Horváthová A.

 
9. Rómsky tanec Horváthová E.  

10.

Prírodovedný

Chovanová

 
11. Šikovníček Jakubčáková  

12.

Športová príprava

Jančík

 

13.

Hravé učenie

Kazimirová

 

14.

Tvorivý

Kováčová

 

15.

Tvorivé písanie

Kuzmíková

 

16.

Tvorivé ruky

Malatinová

 

17.

Šikovný majster

Miklíková

 

18.

Poznaj a chráň

Nahálková

 

19.

Šikovný motýlik

Novotná

 

20.

Usilovná včelička

Petrigáčová

 

21. 

Relaxačný Sabová O.  

22.

English is easy

Schmidtová

 

23.

Športové hry

Sklenka

 

24.

Počítačový

Šifra

 

25.

Hudobno - pohybový

Terzieva

 

26.

Prváčik

Uhrinová

 

27.

Prváčik

Vallušová Ľ.

 

28.

Matematika hrou

Vallušová S.

 

29.

Kreatívny krúžok

Vosovičová  

30.

Mladý záchranár

Kossuthová