Hlavná stránka  

 
Deň športu
12.05.2017

Od roku 2003 si každoročne 10. mája pripomíname Svetový deň – Pohybom ku zdraviu. Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), poukazuje na problém pohodlného spôsobu života a z toho plynúce ochorenia spôsobené nedostatkom pohybu. Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o zdravom  životnom štýle. 

Pri tejto príležitosti sme v našej škole zorganizovali Športový deň. Žiaci súťažili v rôznych športových disciplínach.  

Foto

Výsledky